ΤΕΛΕΤΕΣ

Υπηρεσίες

Τελετές - Μνημόσυνα - Επαναπατρισμός - Καύσεις σορών - Εκταφές - Αίθουσα δεξιώσεων - Νεκροστάσιο.

Περιοχές εξυπηρέτησεις

Σε όλοι την Ελλάδα και οποιοδήποτε άλλο κράτος του εξωτερικού.

Image 11
Αίθουσα δεξιώσεων
Image 12
Κτίριο δεξιώσεων και νεκροστάσιο
Image 13
Νεκροστάσιο
Image 14
Αίθουσα αναμονής για το νεκροστάσιο
Image 14
Αθανάσιος & Νέστωρας Νικολόπουλος
Copyright © 2013 www.VresTo.com.gr